Kommunikations-utveckling

Kommunikations- och konflikthanteringsexpert

Konflikthantering

Konflikter kan vara osynliga men ha en stark negativ inverkan på medarbetarna. Med små perspektiv-förskjutningar kan jag visa er nya utgångspunkter för att neutralisera konflikter.

Kommunikation

Ibland fungerar inte kommunikationen mellan olika avdelningar. Exempelvis mellan en produktionsavdelning och en marknads-avdelning. Med utgångspunkt i den bild ni ger kan jag bistå er så att ni finner vägen till en lugn och konstruktiv dialog och ett optimalt samarbete mellan avdelningarna med positiv effekt på lönsamheten.

Ledningsutveckling

När  ledningsgrupper med erfarna medlemmar har svårt att uppnå sin samlade potential kan jag erbjuda ett gemensamt individuellt program som stärker medlemmarnas personliga särdrag och maximerar samarbete och kreativitet så att gruppen kan uppnå full utväxling för sin samlade kompetens. 

Utveckling av det personliga  ledarskapet

I ett personligt helt förtroendebaserat program samarbetar vi över längre tid och utgår löpande ifrån den aktuella agendan. Affärsförhandlingar och förvärv kan därför ibland ingå i vårt samarbete.

Kjell Jacobsson

Kommunikations- och konflikthanteringsexpert

Jag har under mer än två decennier utvecklat ett mycket personanpassat förhållningssätt för ledare i att se potentialer och bygga förtroende. Utgångspunkten är vårt grundläggande mänskliga behov av att ha goda relationer till andra människor vi möter.

”Kjell, som coach och person plockar fram dina sidor, som person på ett fantastiskt sätt, vilket får en att förstå, samt se saker ur ett annat perspektiv, inte minst på ett betydligt större område. För mig har Kjells och mitt samarbete gett mig insikter som verkligen gör skillnad. Varmaste rekommendationer!” 

Servicemarknadschef på Din Bil Sverige

Kontakta Kjell för mer information

Kjell har arbetat med chefer i stora banker, i finansbolag, i stora IT-konsultbolag, i stora bygg- och konstruktionsbolag, i stora vårdbolag, i stora konsult och konstruktionsbolag för tung industri, i juridiska konsultbolag, i partnerägda konsult-bolag, i kommunala och i statliga myndigheter.