Ledarskap

Funktionell kommunikation

Jag bistår chefer och ledare att utveckla sin kommunikation och sitt ledarskap till att fungera väl med utgångspunkt i den egna personligheten.

Jag bistår ledningar att kommunicera viktiga frågor ut till bredare grupper inom eller utom företaget/organisationen så att de blir mottagna.

Konfliktlösning

Jag hjälper företag och organisationer att hantera och neutralisera konflikter och låsningar av många slag genom personlig dialog med formellt ansvarig chef. Framgångsfaktorn finns i att vi inte gör intervjuer eller ordnar möten för att tala om eller fråga om konflikten.

Utveckling av det personliga ledarskapet

I ett personligt helt förtroendebaserat program samarbetar vi över längre tid och utgår löpande ifrån den aktuella agendan. Affärsförhandlingar och förvärv kan därför ibland ingå i vårt samarbete.

Alkoholrelaterade problem

Jag är specialiserad på att bistå chefer med alkoholproblem där det är svårt för företaget att ens tala om saken.

Jag jobbar en längre tid med denna chef med absolut diskretion i en personlig dialog. Jag är löpande tillgänglig på telefon under hela vår samarbetsperiod.

Konsultuppdrag

I PrimeCoach har jag arbetat med chefer i många oliker branscher. Bank och finans, IT konsultbolag och partnerägda juridiska konsultbolag. Men också i byggbolag och bolag inom tung industri liksom i vårdbolag och kommunala och statliga myndigheter.

Kjell Jacobsson

Socionom specialiserad på kommunikation och konfliktlösning

Jag har under mer än två decennier utvecklat ett mycket personanpassat förhållningssätt för ledare i att se potentialer och bygga förtroende. Utgångspunkten är vårt grundläggande mänskliga behov av att ha goda relationer till andra människor vi möter.

Det här har sin grund i min långa erfarenhet av arbete med människor i utsatta lägen. I socialtjänsten och på alkoholrådgivningsbyrå och behandlingshem. Men också i min erfarenhet av befolkningsinriktad hälsokommunikation i samverkan mellan kommunförbund och Stockholms Läns Landsting.

”Kjell, som coach och person plockar fram dina sidor, som person på ett fantastiskt sätt, vilket får en att förstå, samt se saker ur ett annat perspektiv, inte minst på ett betydligt större område. För mig har Kjells och mitt samarbete gett mig insikter som verkligen gör skillnad. Varmaste rekommendationer!” 

Servicemarknadschef på Din Bil Sverige